Duurzame verlichting

lamp duurzaam
duurzame verlichting knop links

duurzame kartonnen lamp
duurzame verlichting knop rechts
duurzame verlichting binnen
duurzame verlichting knop rechts
duurzame verlichting binnen
duurzame verlichting knop links

duurzame verlichting
duurzame verlichting knop rechts
lamp duurzaam armatuur
duurzame verlichting knop rechts

Duurzame verlichting binnen

Wat betekent duurzame verlichting?

Het principe van duurzaamheid is gebaseerd op het feit dat er niet meer grondstoffen worden gebruikt dan terug kunnen groeien. Onder duurzame of ecologische verlichting wordt verstaan ​​zowel het type lichtbron dat wordt gebruikt als de manier waarop deze wordt gebruikt. Er moeten armaturen worden gebruikt die een positieve energie-efficiëntie hebben van fabricage tot gebruik en verwijdering .

De producten moeten daarom gedurende hun hele levenscyclus zo min mogelijk energie verbruiken. Bovendien moeten ze ook efficiënt worden gebruikt. Ze kunnen worden aangevuld met moderne technologie zoals het smart home-principe . Duurzame lichtbronnen zijn daarom geoptimaliseerde lampen die natuurlijke hulpbronnen beschermen.

Duurzaamheid: groen licht voor de toekomst

Moderne verlichtingssystemen verbruiken weinig energie en ontzien het milieu. Echt duurzame lichttechniek kan nog meer: ​​ze overtuigt met een goede ecologische balans, bespaart kosten en zorgt voor een betere levenskwaliteit.

duurzame verlichting binnen

Waar duurzaamheid vroeger vooral milieubescherming betekende, houdt echt duurzaam handelen tegenwoordig ook rekening met economische en sociale kwesties. Moderne lichttechniek levert hier een waardevolle bijdrage aan.

De belangrijkste bouwstenen van duurzame verlichting binnen zijn:

Ze zijn energiebesparend, hebben een lange levensduur en overtuigen door hun uitstekende lichtkwaliteit. Hoe langer de levensduur, hoe lager de vervangingsratio van de lampen en er zijn beduidend minder lampen om weg te gooien. In tegenstelling tot spaarlampen zijn leds ook vrij van schadelijke stoffen. Bij buitenverlichting vermijden ze overbodige lichtimmissies door duidelijk gericht licht. Deskundigen verstaan ​​onder deze technische term lichtvervuiling aan de nachtelijke hemel door licht dat sterk het hele gebied instraalt en doordringt in huizen en voortuinen. Dit verstoort het natuurlijke levensritme van nachtelijke insecten.

Iedereen die zijn verlichtingstechniek koppelt aan een hoger gebouwautomatiseringssysteem, maakt optimaal gebruik van het energie-efficiëntiepotentieel. Zo kunnen bedrijven in kantoorgebouwen veel energie besparen met daglicht- en aanwezigheidsafhankelijke regelaars. Bij daglichtafhankelijke regeling wordt bijvoorbeeld kunstlicht alleen ingeschakeld als de verlichtingssterkte onvoldoende is. Aanwezigheidscontrollers schakelen het licht automatisch uit als er niemand aanwezig is. Met een elektronisch regelsysteem kunnen bedrijven hun energieverbruik tot 70 procent verminderen.Zo creëer je duurzame verlichting binnen.

Professioneel lichtontwerp

Verlichtingsexperts garanderen dat de verlichting wordt gebruikt zoals vereist. Ze zorgen ervoor dat alle werkplekken goed verlicht zijn en creëren zo optimale werkomstandigheden.Behoud en recycling van grondstoffen. Armaturen gemaakt van recyclebare materialen zoals aluminium, ijzer, kunststof en glas besparen schaarse hulpbronnen.

Een professionele lichtplanning met passende planningssoftware garandeert dat de verlichting wordt gebruikt zoals vereist en rekening houdt met technische specificaties en de wensen en eisen van de gebruikers. Op kantoor en in de productie zorgt het licht voor optimale werkomstandigheden en draagt ​​zo bij aan toegevoegde waarde..Zo creëer je echt duurzame verlichting binnen.

Hoe duurzaam is het productieproces voor led verlichting?

Energie wordt niet alleen gebruikt om duurzame verlichting binnen te laten werken, maar ook om ze te vervaardigen en naar de detailhandel te transporteren. Zogenaamde levenscyclusanalyses laten zien waarvoor in de levensduur van een lichtbron primaire energie wordt gebruikt en hoeveel. Vooral de ecologische balans van LED-lampen is positief: ze hebben beduidend minder primaire energie nodig dan een vergelijkbare halogeenlamp voor dezelfde lichtopbrengst.

Is de verwijdering duurzaam?

In Nederland bepaalt de wet op elektrische en elektronische apparaten hoe TL-buizen en oude lampen op de juiste manier moeten worden afgevoerd, zodat hun grondstoffen niet verloren gaan. Dit geldt in het bijzonder voor technische verlichting, d.w.z. voor lichtbronnen die in productiehallen of in kantoren worden gebruikt. Ze zijn gemarkeerd met een doorgekruiste vuilnisbak en kunnen optioneel worden afgevoerd via een afvalverwerkingsbedrijf of een schroothandelaar.

Welke verlichting is duurzaam?

LED’s zijn efficiënt, gaan lang mee en zijn onderhoudsarm, waardoor ze ideaal zijn voor duurzame verlichting binnen. Door hun lange levensduur worden de vervangingsratio en het afvalaandeel verminderd, terwijl er minder armaturen hoeven te worden geproduceerd. Moderne lichtbronnen verminderen niet alleen de elektriciteitskosten, maar ook de lichtvervuiling in de nachtelijke hemel .

Conventionele buitenverlichting, zoals straatlantaarns, veroorzaakt sterke lichtimmissies, d.w.z. stralingslicht. Dit fleurt de donkere nachtelijke hemel op en verstoort het levensritme van dieren en mensen. De nieuwe verlichtingstechnologie is energiebesparend en milieuvriendelijkvoor het ideale licht en voor duurzame verlichting binnen. Met led-verlichting is de hele levenscyclus zelfs duurzaam. Lichtbronnen verbruiken immers niet alleen energie als ze in werking zijn. Voor een volledige energiebalans moet ook rekening worden gehouden met productie en transport, verwijdering en recycling. Het resultaat: Het energieverbruik van LED’s is laag , daarom worden ze ook wel groene verlichtingstechnologie genoemd.Zo creëer je duurzame verlichting binnen.

Bij de productie wordt spaarzaam omgegaan met recyclebare materialen zoals glas en metalen. Daarnaast worden er geen schadelijke stoffen zoals kwik gebruikt. Als gevolg daarvan kan LED-lampen worden gerecycled .

Waar kan duurzame verlichting worden toegepast?

Energiezuinige verlichting is het ideale alternatief voor elke conventionele lichtbron. Daarom zijn er talloze toepassingsgebieden voor moderne LED-verlichtingsoplossingen. Plaatsen die gewoonlijk 24 uur per dag verlicht zijn, kunnen bijzonder hoge kosten- en energiebesparingen opleveren. Dit zijn bijvoorbeeld parkeergarages, luchthavens, treinstations en ziekenhuizen. Een investering in duurzame verlichting is niet alleen op deze gebieden de moeite waard, omdat moderne lichttechniek veel kan bijdragen aan ecologische ontwikkeling.

Op deze manier compenseren lagere kosten voor elektriciteit en onderhoud de noodzakelijke kosten. Politici zijn zich daar ook van bewust. Daarom krijgen gemeenten bijvoorbeeld royale subsidies voor ledverlichting. De promotie van LED-verlichting in Nederland is al jaren een belangrijk politiek vraagstuk. Moderne lichttechniek levert een belangrijke bijdrage aan duurzame stadsontwikkeling : verlichting helpt ons bij de oriëntatie, verhoogt het gevoel van veiligheid en verfraait het stadsbeeld. Tegelijkertijd veroorzaakt het echter enorme kosten en is het schadelijk voor het milieu. Miljoenen insecten sterven elk jaar door lichtvervuiling terwijl de nachtelijke hemel steeds lichter wordt en ze worden aangetrokken door straatverlichting of reclameborden.

Een overstap naar duurzame armaturen gaat zowel het kostenpunt als de hoge lichtimmissies tegen.Omdat leds ongevoelig zijn voor koude zijn ook ideaal voor straatverlichting. Maar ook binnenshuis is overstappen op ecologische verlichting zinvol.Zo creëer je duurzame verlichting binnen.

In kantoorgebouwen wordt moderne LED-technologie aangevuld met digitale lichtsturing . Want: bij duurzame verlichting hoort niet alleen het overstappen op LED-lampen, maar ook het gebruik van intelligent schakelen. Deze detecteert automatisch wanneer mensen de ruimte binnenkomen of verlaten of wanneer het daglicht helder genoeg is.Zo creëer je echt duurzame verlichting binnen.

Een timer kan ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat kantoren niet onnodig worden verlicht. Dit zorgt ervoor dat energiebesparende lampen niet alleen worden geïnstalleerd, maar ook effectief worden gebruikt. Aanwezigheid gestuurde verlichting helpt en draagt ​​bij aan duurzaamheid, vooral in ruimtes die slechts sporadisch worden gebruikt, zoals gangen, vergaderruimtes of toiletten.Zo creëer je echt duurzame verlichting binnen.

duurzame verlichting binnen

Waarom duurzame verlichting?

U moet zeker uw verouderde lampen vervangen.Ze kosten niet alleen ongelooflijk veel elektriciteit, ze zijn ook een milieuprobleem in termen van productie en verwijdering.Moderne leds zijn daarentegen zuinig, mens- en diervriendelijk en gaan milieubewust om met de middelen die ons ter beschikking staan.

De grootste stimulans om over te stappen op duurzame verlichting binnen is duidelijk het kostenaspect. LED-alternatieven verbruiken minder stroom bij dezelfde helderheid. Dit is al merkbaar bij de volgende afrekening. Dankzij de zogenaamde return on investment betaalt de aankoopprijs zich binnenkort terug.

Wat betekent duurzame verlichting?

Het principe van duurzaamheid is gebaseerd op het feit dat er niet meer grondstoffen worden gebruikt dan terug kunnen groeien. Onder duurzame of ecologische verlichting wordt verstaan ​​zowel het type lichtbron dat wordt gebruikt als de manier waarop deze wordt gebruikt. Er moeten armaturen worden gebruikt die een positieve energie-efficiëntie hebben van fabricage tot gebruik en verwijdering.Zo creëer je duurzame verlichting binnen.

De producten moeten daarom gedurende hun hele levenscyclus zo min mogelijk energie verbruiken. Bovendien moeten ze ook efficiënt worden gebruikt. Ze kunnen worden aangevuld met moderne technologie zoals het smart home-principe . Duurzame lichtbronnen zijn daarom geoptimaliseerde lampen die natuurlijke hulpbronnen beschermen.Zo creëer je echt duurzame verlichting binnen.

De belangrijkste voordelen van duurzame verlichting

Moderne lichttechniek heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar ook een belangrijk economisch en sociaal aspect.Het bevordert het welzijn van mensen met op de behoefte afgestemd, flikkervrij licht.De meest efficiënte lichtbronnen en elektronische besturingen kunnen worden hergebruikt, worden met weinig middelen geproduceerd en kostenbesparend.

Duurzame lichttechniek

Duurzame verlichtingsplanning houdt de hele levenscyclus van een verlichtingssysteem in de gaten – van productselectie tot onderhoud en verwijdering. De basis is een nauwkeurig onderzoek van de volgende vragen:

  • Hoe zijn de producten opgebouwd?
  • Zijn afzonderlijke componenten uitwisselbaar?
  • Hoe kunnen ze worden bediend?
  • Tot wanneer zijn reserveonderdelen beschikbaar?
  • Welke normen, voorschriften en wetten moeten worden nageleefd?
  • Belangrijk: Welke behoeften hebben de gebruikers?

Want een verlichtingssysteem is pas echt duurzaam als het efficiënt werkt, het milieu ontlast en mensen het in het dagelijks leven als nuttig ervaren. Daarom nemen groenebouwcertificaten al deze aspecten mee in hun beoordeling.Zo creëer je duurzame verlichting binnen.

Dit omvat ook individuele bedieningsopties – voor meer gebruikerscomfort. Als een verlichtingssysteem moet worden opgeknapt , is een duidelijke beschrijving van de huidige situatie ook van belang om mogelijke besparingen en kwaliteitsverbeteringen vast te stellen.

Waarom is duurzame verlichting belangrijk?

Klimaatbescherming en het terugdringen van broeikasgassen zijn urgente opgaven voor onze samenleving. Een sleutel tot het overwinnen van deze uitdagingen is efficiënt en duurzaam energieverbruik. Moderne lichttechniek kan hieraan een effectieve bijdrage leveren. Omdat een van onze grootste bronnen energie-efficiëntie is, is ongebruikte energie de beste “alternatieve energiebron”.

Ook zuinig omgaan met energie loont: Bedrijven die inefficiënte verlichting vervangen door milieuvriendelijke alternatieven, besparen direct veel energie en verlagen hun CO 2 -uitstoot. Tegelijkertijd zorgt de overstap naar een modern verlichtingssysteem voor een aanzienlijk betere lichtkwaliteit.Zo creëer je echt duurzame verlichting binnen.